10 - lecie
Ostródzkiego Towarzystwa „Amazonki"
15 październik 2011 r.

„Serce ma tylko ten, kto je ma dla innych"
Christian Fredrich Hebbel

Obchody 10-lecia Ostródzkiego Towarzystwa "Amazonki" rozpoczęłyśmy w dniu 15 pażdziernika 2011 r. Marszem Życia - ŻYCIE NAJCENNIEJSZYM DAREM.
Patronat honorowy nad obchodami 10-lecia OTA objął Burmistrz Ostródy Pan Olgierd Dąbrowski..
Patronat medialny objęła TV Ostróda, Radio Mazury, Gazeta Ostródzka, Rozmaitości Ostródzkie oraz Nasz Głos.
Patronat merytoryczny objął CWOP w Ostródzie.
Miejscem zbiórki uczestników Marszu Życia był plac przy Urzędzie Gminy Ostróda.
Tutaj zebrali się przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej, przedstawiciele władz Samorządu Warmińsko-Mazurskiego-Pełnomocnik P.Marszałka Województwa W-M w Olsztynie ds., współpracy z organizacjami pozarządowymi p. Joanna Glezman, przedstawiciele władz Powiatu Ostróda na czele ze Starostą Ostródzkim p. Włodzimierzem Brodiukiem, przedstawiciele władz miasta Ostróda ,przedstawiciele władz Gminy Ostróda., przewodniczący oraz członkowie Rad Powiatu, miasta i gmin. mieszkańcy Ostródy, uczniowie ostródzkich szkól i placówek wychowawczych ,wolontariusze z Gminnego Gimnazjum w Ostródzie. oraz zaproszone koleżanki Amazonki. Szczególnym gościem była Krystyna Wechmann- Prezes Federacji Klubów ‘Amazonki" w Polsce. Zaszczyciły nas swoją obecnością koleżanki z Klubów z Poznania, Warszawy-Centrum, Łodzi, Olsztyna, Morąga, Kętrzyna, Iławy, Działdowa oraz my ostródzianki ,członkowie naszych rodzin, przyjaciele i sympatycy oraz sponsorzy.
Wśród przyjaciół była przedstawicielka Zakładu Rehabilitacji Instytutu Onkologii w Warszawie p. Małgorzata Procner, oraz zespól pracowników p. Beaty Ostrzyckiej z WOK w Olsztynie.
Zgromadzonych gości powitała Prezes Elżbieta Ostrowska-Czupryńska.i podziękowała wszystkim za przyjęcie zaproszenia do wspólnego marszu ulicami naszego miasta. Celem marszu było zwrócenie uwagi miejscowej społeczności na bardzo ważny problem, jakim jest profilaktyka zdrowotna, Po wystąpieniach zaproszonych gości uformowała się kolumna marszowa na czele, której szła Miejska Orkiestra Ostródzka, która rytmicznie przygrywała w czasie marszu ulicami miasta.
Wolontariusze nieśli kosze różowych róż z bilecikami wizytowymi zawierającymi sentencję "Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach", które wręczali napotkanym przechodnią, co spotkało się z miłym przyjęciem z ich strony.

 

 

 

Marsz zakończył się na dziedzińcu zamku ostródzkiego. Po odbyciu oficjalnych wystąpień przy rytmach muzyki Orkiestry Miejskiej odbył się poczęstunek-wspólne jedzenie grochówki wszystkich uczestników.

 

 

Po wspólnym posiłku podziękowano Orkiestrze Miejskiej i uczestnikom Marszu Życia, a zaproszonych gości poproszono o przejście do sali reprezentacyjnej zamku na obchody 10-lecia Ostródzkiego Towarzystwa „Amazonki".

 

 

Tą część uroczystości prowadziła p. Jolanta Dakowska.

 

Rozpoczęła się występem Chóru Kameralnego Ostródzkiego Zamku pod batutą p. Andrzeja Kowalskiego.
Chór wykonał kilka pieśni, które wprowadziły obecnych na sali w stan uduchowienie i zadumy.

 

 

Pozostając w tym podniosłym nastroju prowadząca poprosiła Prezes Federacji Krystynę Wechmann i Prezes Unii Warmińsko-Mazurskiej i Członkinię Konwentu Seniorek o wręczenie Kryształowego Łuku Amazonek kol. Elżbiecie Ostrowskiej-Czupryńskiej za całokształt działań na rzecz powstania i działalności Stowarzyszenia oraz kompetencje i rzetelność w realizacji powierzonych zadań Było to bardzo miłe wyróżnienie i zaskoczenie, co wyraziła odznaczona w słowach podziękowania.

 

 

Pozostając w nastroju podniosłym poproszono o powstanie obecnych i odśpiewano wspólnie Hymn Amazonek.

 

 

Następnie Prezes Federacji Krystyna Wechmann i Prezes OTA wręczyły następującym
osobom szczególnie zasłużonym i wspomagającym rozwój Ostródzkiego Towarzystwa „Amazonki" Bursztynowe Łuki Amazonek.: Olgierd Dąbrowski-Burmistrz Miasta Ostróda, Starosta Powiatu Ostróda p. Włodzimierz Brodiuk, p. Kazimierz Wosiek - dyrektor MOPS ,
p. Tomasz Podsiadło - dyrektor PCPR w Ostródzie, p. Jan Nosewicz i p. Józef Czupryński.

 

 

W imieniu odznaczonych podziękował Starosta Powiatu Ostróda.
Prowadząca po tych chwilach szczególnie wzniosłych poprosiła Prezes OTA Elżbietę Czupryńską o przedstawienie 10 - cio letniego dorobku działalności Towarzystwa.
Ta w sposób multimedialny omówiła najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia Towarzystwa.
Przedstawiając prezentacje poprosiła wszystkie obecne członkinie Towarzystwa do zaprezentowania się, bo te osiągnięcia są nasze wspólne.

 

 

 

Kolejna część obchodów była szczególnie miła dla ostródzkich Amazonek ,bo w niej popłynęło wiele ciepłych, miłych serdecznych słów od uczestników uroczystości składającym nam życzenia dalszej owocnej działalności wielu życzliwych osób na drodze naszej działalności, oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu każdej członkini.

 

Po tych ciepłych słowach skierowanych do jubilatek Prezes OTA podziękowała wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność i serdeczności skierowane do nas, oraz poinformowała o sponsorach -Zakłady Mięsne Morliny S.A. w Ostródzie, oraz Zakład „Delikates" B. A. Dawidziak w Ostródzie.

 

 

Po części oficjalnej wszystkich zaprosiła Prezes OTA do wspólnego ucztowania, kosztowania potraw przygotowanych przez Restaurację „Columb" w Ostródzie.

 


Rozkoszując się potrawami toczyły się dalej niekończące się rozmowy z naszymi gośćmi.
Po posiłku dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze kroniki ,które były wyłożone obrazując nasze 10-letnie dokonania., oraz wystawa w formie arkuszy zdjęciowych obrazujących ważne wydarzenia tego okresu.
Przyszedł czas na uroczyste skonsumowanie tortu z napisem:" 10-lecieOstródzkiego Towarzystwa ‘ Amazonki" pierwszy kawałek ukroiła Prezes OTA i zaprosiła wszystkich obecnych na tort.
Niestety wszystko co miłe kiedyś się kończy i nasza uroczystość 10-lecia dobiegła końca.
Pragnę najserdeczniej, jak potrafię podziękować Krysi Wechmann za udział, oraz wszystkim Amazonkom z Klubów, które uświetniły nasz jubileusz, oraz Amazonkom z Ostródzkiego Towarzystwa „Amazonki" za trud włożony w przygotowanie uroczystości i dbałość o zacnych gości, dziękuję

Elżbieta Ostrowska-Czupryńska
Prezes OTA.